Μεταβιβάσεις Οχημάτων Εκτύπωση

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΦΜ

 

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ :

¨ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ...Φ.Ι.Χ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ¨

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

¨ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ , ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ)

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΟ)

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ , ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ (Χ 2 ΦΟΡΕΣ)

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ)

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΟ)

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΙΧ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ (Χ 2 ΦΟΡΕΣ)

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ)

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΟ)

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ (Χ 2 ΦΟΡΕΣ)

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ)

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΟ)

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΗ

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΑΓΡΟΤΗ

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΦΜ

 

ΣΧΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΦΙΧ ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι Χ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

 

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΚΤΕΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΑΦΜ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ:ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

 

ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι Χ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

 

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ(ΑΝ ΕΙΝΑΙ Α.Ε ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΦΕΚ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΤΕΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΑΦΜ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ:ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

 

ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΦΕΚ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ

 


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι Χ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΚΤΕΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ(ΑΝ ΕΙΝΑΙ Α.Ε ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΦΕΚ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ:ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

 

 

ΑΦΜ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΦΕΚ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ

 

Κορυφή σελίδας

 
RocketTheme Joomla Templates